Myjka tunelowa do pojemników żywca drobiowego z modułem mycia wstępnego MPD-900S, MW,IIFO ,DN+6MO

Myjka tunelowa do pojemników żywca drobiowego z modułem mycia wstępnego

MPD 900S, MW,IIFO ,DN+6MO

 

 

Zastosowanie:

Myjka tunelowa typ MPD-900S, MW,IIFO,DN +6MO jest specjalistycznym urządzeniem o przeznaczeniu mycia wszelkiego rodzaju pojemników żywca drobiowego wykonanych z tworzywa sztucznego o wydajności do 900 sztuk/h niezaschniętych po bezpośrednim rozładunku drobiu w pozycji stojącej.

Transport pojemników:

Załadunek do maszyny odbywa się od strony załadowczej i odbiór z drugiej strony, dzięki czemu może ona być ustawiona w linii z ciągłym systemem transportowym. Po ustawieniu pojemników w sekcji załadunku przesuwane są automatycznie wzdłuż sekcji mycia wstępnego sekcji mycia zasadniczego , płukania końcowego oraz dezynfekcji natryskowej bez spłukiwania, oraz odmuchu. Prowadnice górne w sekcji myjącej łatwo dostosowują się do wymiarów pojemników. Prowadnice boczne przystosowane są na stałe do wielkości pojemnika.

Proces mycia wstępnego:

Proces mycia wstępnego odbywa się dzięki cyrkulacji wody w obiegu zamkniętym. Dokładność, efektywność i wydajność mycia gwarantuje zastosowanie dysz nierdzewnych o stałym kącie mycia i wypływu wody. Czynnikiem wspomagającym proces dokładnego mycia pojemników do transportu drobiu jest płynna regulacją prędkości przesuwu transportera. Dodatkowo w urządzeniu występuje system filtracji. Filtr przelewowy zbiera unoszące się na powierzchni wody w zbiorniku wszystkie nieczystości, eliminując je bezpośrednio do odpływu w posadzce. Filtr szczelinowy – obrotowy z separatorem zanieczyszczeń jest samoczyszczący, dzięki czemu zredukowany został wkład pracy operatora w utrzymanie cyklu pracy urządzenia.

Proces mycia zasadniczego:

Strefa mycia zasadniczego podzielona jest na sekcje mycia głównego i sekcje płukania. Proces mycia w sekcji mycia głównego odbywa się dzięki cyrkulacji wody w obiegu zamkniętym. Detergent dozowany jest automatycznie do zbiornika wody mycia zasadniczego. Dokładność, efektywność i wydajność mycia pojemników gwarantuje zastosowanie dysz nierdzewnych o stałym kącie mycia i wypływu wody. Czynnikiem wspomagającym proces dokładnego mycia pojemników są prowadnice oraz mechaniczny przenośnik do transportu pojemników z płynną regulacją prędkości przesuwu. Dodatkowo w urządzeniu występuje system filtracji. Filtr przelewowy zbiera unoszące się na powierzchni wody w zbiorniku wszystkie nieczystości, eliminując je bezpośrednio do odpływu w posadzce. Filtr obrotowy – szczelinowy jest separatorem zanieczyszczeń stałych samoczyszczący, dzięki czemu zredukowany został wkład pracy operatora w utrzymanie cyklu pracy urządzenia. Umyte pojemniki trafiają do sekcji płukania, gdzie płukane są przy użyciu wody bieżącej. Woda po spłukaniu pojemnika spływa do wspólnej gospodarki wodnej myjki, gdzie zostaje odpowiednio dostarczona do stref celem ich odświeżenia.

Strefa dezynfekcji natryskowej:

Dezynfekcja natryskowa odbywa się w oddzielnej sekcji myjki poprzez natrysk środka dezynfekcyjnego bezpośrednio na pojemnik bez spłukiwania.

Sekcja odmuchiwania:

Pojemniki po płukaniu i dezynfekcji natryskowej transportowane są do sekcji odmuchiwania. Do zdmuchania resztek wody służą nierdzewne dysze odmuchujące zamontowane ze wszystkich stron pojemnika, które podłączone są do wentylatorów. Wentylator o wysokiej wydajności oraz szczeliny dysz gwarantują szybkość powietrza, potrzebną do usunięcia resztek wody z powierzchni pojemników.

Konstrukcja:

Zamknięta konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo obsługujących podczas pracy urządzenia. Dodatkowo wykorzystanie konstrukcji tunelowej umożliwia bezproblemowe ustawienie poprzecznej ściany odgradzającej strefę czystą od strefy brudnej. Wykonanie ze stali kwasoodpornej zapewnia utrzymanie wysokich warunków higienicznych. Ponadto czytelny panel sterujący umożliwia pełną kontrolę operatowi myjki nad procesem mycia. W naszych urządzeniach stosujemy sprawdzone podzespoły renomowanych firm.

Najważniejsze zalety konstrukcji:

Możliwość dwuosobowej obsługi lub w systemie automatycznym.
Konstrukcja ze stali kwasoodpornej – nierdzewnej.
Zredukowanie do minimum zużycia wody oraz środka myjącego.
Pompy wodne o wysokiej wydajności.
Sekcja mycia wstępnego z filtrem szczelinowym obrotowym
Sekcja mycia zasadniczego z filtrem szczelinowym obrotowym
Sekcja płukania.
Sekcja dezynfekcji natryskowej
Transporter łączący 1.5 mb.
Sekcja odmuchu
Pełna regulacja i kontrola czasu trwania procesu mycia i płukania.
Funkcjonalna konstrukcja.
Sterowanie elektroniczne z Pulpitu Delta.

Podstawowe dane techniczne:

TYP:

MPD-900S, MW,IIFO ,DN+6MO
L = długość: 17000 mm  w tym 1,5 mb transportera łączącego myjkę z sekcja odmuchowa
B = szerokość: 1900 mm z filtrami
H = wysokość: 1700 mm
Waga: 1550 kg
Napięcie zasilania: 3 x 400 V
Moc całkowita: 59,5 kW
Przyłącze elektryczne 5 x 102
Doprowadzenie wody: 1 ”
Przyłącze sprężonego powietrza Ø8 mm 6-8 bar
Odprowadzenie wody z myjki: rura PCV fi 75
Komin wentylacji 6  x 200 mm

 

Strefa mycia wstępnego MPD-900S, MW,IIFO ,DN
Wydajność pompy: 1x 80 m3/h
Ilość dysz myjących: 70 szt. z stali nierdzewnej o stałym kącie mycia
Filtr przelewowy Zbiera zanieczyszczenia pływające
Filtr szczelinowy obrotowy

Samoczyszczący

Szczelina wybierania zanieczyszczeń stałych

0.5 mm

Pojemność zbiornika: 1000 l
Transport pojemników Regulowany automatyczny

 

Strefa mycia zasadniczego MPD-900S, MW,IIFO ,DN
Wydajność pompy: 1 x 80m3/h
Ilość dysz myjących: 78 szt. ze stali nierdzewnej o stałym kącie mycia
Filtr przelewowy    Zbiera zanieczyszczenia pływające
Filtr szczelinowy obrotowy

Samoczyszczący

Szczelina wybierania zanieczyszczeń stałych

0,5 mm

Dozowanie środka chemicznego Pompa SLC Konduktometryczny
Pojemność zbiornika: 1000 l
Transport pojemników Regulowany automatyczny

 

Strefa płukania MPD-900S, MW,IIFO ,DN
Obramowanie 2 regulowany przepływ wody
Ilość dysz płuczących: 2x   12 x 2, 5l/min  = 3600l/h
Ciśnienie na wejściu 2- 3 bary
Załączanie Automatyczne

 

Strefa dezynfekcji natryskowej bez spłukiwania MPD-900S, MW,IIFO ,DN
Obramowanie 1 regulowany przepływ wody
Ilość dysz płuczących: 12 x 1,2l/min  =  864 l/h
Ciśnienie na wejściu 2- 3 bary
Przepływomierz indukcyjny Pomiar wody do dezynfekcji
Pompka Dozująca środek dezynfekcyjny do instalacji
Załączanie Automatyczne

 

Strefa odmuchowa MPD-900S, MW,IIFO ,DN
Wentylator Szt. 6
Ilość dysz odmuchowych: 10 szt.
Wydajność wentylatorów 6 x 3900 m3/h
Załączanie Automatyczne
Skuteczność odmuchu Do 80%

 

Zapotrzebowanie na przygotowanie myjki do pracy

1 – zmiana

Woda napełnianie zbiorników mycia Wstępnego i zasadniczego 2000 l  
Zapotrzebowani w środek myjący do strefy mycia zasadniczego przy stężeniu roboczym  0,5% 5 l  

 

Zapotrzebowanie na 1h pracy przy wydajności 900 szt./h

1/h 8/h Ilość umytych pojemników 7200 szt. zapotrzebowanie na pojemnik
Zapotrzebowanie w energię elektryczną 59,5 kW 476 kW 0,066 kW
Zapotrzebowanie w wodę do płukania 3600 L 28800 L 4 L
Zapotrzebowanie w wodę do dezynfekcji natryskowej. 864  L 6912 L 0,96 L
Zapotrzebowanie w środki myjące przy stężeniu mycia 0,5% na 1h/pracy DIWOSAN BG kwaśny 9  L 72 L 0,01 L
Zapotrzebowanie w środek do dezynfekcji natryskowej przy stężeniu roboczym 0, 2 % /na bazie kwasu nadoctowego  DIVOSAN AKTIW 1,73  L 13,84 L 0,002 L