preloder

MYJKA POJEMNIKÓW TYP MP 1250, MW, IIFO + 4MO

Podstawowe dane techniczne:

TYP

MP 1250 MW,IIFO + 4MO

Długość

13500 mm+ 1 mb transportera

Ogółem 14500 mm

Szerokość

2000 mm z filtrami

Wysokość

1700 mm

Waga

2560 kg

Napięcie zasilania

3 x 400 V

Moc całkowita

51 kW

Przyłącze sprężonego powietrza

Ø8 mm 6-8 bar

Doprowadzenie wody

Napełnianie zbiorników

1”Ciepła 50-55 C

Odprowadzenie wody z myjki:

2 x 3”

Przyłącze pary

1” DN 25  3-6 bar max 160 C

Komin wentylacyjny

3 x 250 mm

Pompy myjące

sanitarne

Szafa elektryczna wolnostojąca dwudzielna

Widoczny podział zabezpieczeń elektrycznych dla każdego toru myjki

Myjka tunelowa typ MP 1250, MW,II,FO + 4MO jest specjalistycznym urządzeniem o przeznaczeniu mycia wszelkiego rodzaju pojemników z tworzywa sztucznego gabarytach 600x400x200 stosowanych we wszystkich działach przemysłu mięsnego oraz spożywczego.

Urządzenie o wydajności mycia 1250 sztuk/h świeżych średnio zabrudzonych pojemników.

Transport pojemników:

Załadunek pojemników do maszyny odbywa się ręcznie lub automatycznie od strony strefy mycia wstępnego a rozładunek od strony strefy odmuchu, dzięki czemu może ona być ustawiona w linii z ciągłym systemem transportowym. Po załadunku pojemników w sekcji myjącej przesuwane są automatycznie wzdłuż sekcji mycia wstępnego do modułu odmuchującego przez sekcje mycia głównego i płukania i dezynfekcji natryskowej. Prowadnice górne w sekcjach myjki dostosowują się do wymiarów pojemników. Łańcuch transportera wykonany ze stali szlachetnej z rozmieszczonymi zabierakami tworzącymi przestrzeń pomiędzy pojemnikami 30 cm.

Proces mycia wstępnego:

Proces mycia wstępnego odbywa się dzięki cyrkulacji wody w obiegu zamkniętym, poziom wody w zbiorniku utrzymywany jest za pomocą pływaka. Dokładność, efektywność i wydajność mycia gwarantuje wydłużenie strefy i zastosowanie dysz ze stali nierdzewnej wspawanych na stałe w pierścienie myjące przystosowane do szybkiego i powtarzalnego montażu oraz ilości wypływu wody 4 bar 32 l/min 1 dyszy. Czynnikiem wspomagającym proces dokładnego mycia pojemników jest płynna regulacja prędkości przesuwu. Dodatkowo w urządzeniu występuje system filtracji. Filtr szczelinowy obrotowy samoczyszczący wybierający zanieczyszczenia stałe pow. 0,5 mm. Filtr przelewowy zbiera nadmiar wody w zbiorniku, odprowadzając bezpośrednio do odpływu w posadzce.

Proces mycia zasadniczego:

Strefa mycia zasadniczego podzielona jest na sekcje mycia głównego i sekcje płukania i dezynfekcji natryskowej. Proces mycia w sekcji mycia głównego odbywa się dzięki cyrkulacji roztworu myjąco-dezynfekcyjnego w obiegu zamkniętym, poziom wody w zbiorniku utrzymywany jest za pomocą pływaka. Sekcja mycia zasadniczego podwójna mająca na celu wydłużenie czasu przebywania pojemnika w strefie, co gwarantuje jakość mytych pojemników pod względem wizualnym i mikrobiologicznym. Detergent dozowany jest automatycznie do zbiornika wody mycia zasadniczego. Ponadto temperatura wody podczas mycia jest automatycznie regulowana i utrzymywana za pomocą wymiennika ciepła. Dokładność, efektywność i wydajność mycia pojemników gwarantuje zastosowanie dysz ze stali nierdzewnej wspawanych na stałe w pierścienie myjące przystosowane do szybkiego i powtarzalnego montażu oraz ilości wypływu wody 4 bar 32 l/min z 1 dyszy. Czynnikiem wspomagającym proces dokładnego mycia pojemników są prowadnice oraz mechaniczny przenośnik do transportu pojemników z płynną regulacją prędkości przesuwu. Dodatkowo w urządzeniu występuje system filtracji. Filtr przelewowy zbiera unoszące się na powierzchni wody w zbiorniku wszystkie nieczystości pływające /białka, tłuszcze/eliminując je bezpośrednio do odpływu w posadzce. Filtr szczelinowy obrotowy oczyszcza z zanieczyszczeń, które mogłyby pozostać nieusunięte w strefie mycia wstępnego. Nadmiar wody ze strefy dostarczany jest do strefy mycia wstępnego. Umyte pojemniki trafiają do sekcji płukania, gdzie płukane są przy użyciu wody bieżącej ciepłej lub zimnej bezpośrednio z sieci. Woda po spłukaniu pojemnika spływa do wspólnej gospodarki wody w myjce i zostaje podzielona odpowiednio na każdą strefę. Podział wody w strefach ustawia technolog/ proponowane zarządzanie wodą pozyskaną ze strefy płukania dla pojemników średnio zabrudzonych 30%. Strefa mycia zasadniczego, 70% strefa mycia wstępnego, co ma znaczny wpływ na zużycie środków myjących. Stefa płukania wyposażona jest w bajpas z zamontowanym iniektorem do odkamieniania instalacji wewnątrz pierścienia płuczącego. Obsługa ręczna uruchamia proces odkamieniania, stężenie środka ustala technolog za pomocą kryzy przepływu.

Proces odmuchiwania:

Pojemniki po myciu zasadniczym płukaniu i dezynfekcji natryskowej transportowane są do sekcji odmuchiwania. Do zdmuchania resztek wody służą nierdzewne dysze odmuchujące zamontowane ze wszystkich stron pojemnika, które podłączone są do 4 wentylatorów o wysokiej wydajności oraz szczeliny dysz gwarantują, jakość, potrzebną do usunięcia resztek wody z powierzchni pojemników do 75% pozostałości. Wpływ na jakość odmuchiwania ma ilość i rodzaj mytych pojemników oraz szybkość pracy transportera, woda z uzyskana z odmuchu spływa poprzez filtr do gospodarki wodnej zamontowanej w myjce.

Konstrukcja:

Zamknięta konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo obsługujących podczas pracy urządzenia. Dodatkowo wykorzystanie konstrukcji tunelowej umożliwia bezproblemowe ustawienie poprzecznej ściany odgradzającej strefę czystą od strefy brudnej. Wykonanie ze stali kwasoodpornej zapewnia utrzymanie wysokich warunków higienicznych. Ponadto czytelny panel sterujący umożliwia pełną kontrolę operatowi myjki nad procesem mycia. W naszym urządzeniach stosujemy sprawdzone podzespoły renomowanych europejskich firm.

Urządzenie przystosowane jest do łatwego umycia w wewnątrz myjki po zdjęciu osłon /pierścieni, ścian sufitu zbiorników wodnych oraz innych elementów / metodą pianową z systemu OPC.

Najważniejsze zalety konstrukcji:

Możliwość pracy bezobsługowej lub dwuosobowej obsługi
Konstrukcja ze stali kwasoodpornej – nierdzewnej
Zredukowanie do minimum zużycie wody w strefie płukania do 1,2-1,5 l
Pompy wodne o wysokiej wydajności sanitarne
Sekcja mycia wstępnego z filtrem szczelinowym obrotowym samoczyszczący
Sekcja płukania z wprowadzeniem gospodarki wodnej
Sekcja odmuchująca
Zamknięte obiegi wody w strefach mycia wraz z systemem filtracji dla wody pozyskanej dla gospodarki wodnej urządzenia
Możliwość regulacji wody używanej do płukania
Pełna regulacja i kontrola czasu trwania procesu mycia i płukania
Funkcjonalna konstrukcja przystosowana do łatwego umycia urządzenia
Sterowanie z panelu automatyczne./np. ustawienie czasu na wyłączenie myjki przy braku pojemników /zalecany 600 s.
Zabezpieczenie przed zatorem w myjce
Oddzielona sekcja odmuchu od sekcji mycia
Licznik pojemników /rozlicza dzienną ilość mytych pojemników dla dwóch torów indywidualnie
Licznik główny mytych pojemników stały

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
pl_PL
en_GB pl_PL