MYJKA POJEMNIKÓW BIG-BOX TYP MBB,WZ-30S, FO

Myjka pojemników Big-Box

typ

MBB WZ 30S FO

 

Zastosowanie:

Myjka komorowa typ MBB, WZ-30S, FO jest specjalistycznym urządzeniem o przeznaczeniu mycia pojemników Big Box o gabarytach 1200x1000x790 mm, metalowych o wadze do 120 kg wykonana ze stali kwasoodpornej i materiałów sztucznych. Wydajność mycia od 15 do 25 szt./h w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

Załadunek i rozładunek:

Wykonuje jeden pracownik odpowiedzialny za mycie pojemników Big Box w myjce, ustawiają pojemnik w miejscu przeznaczenia na platformie załadowczej urządzenia i załącza przycisk Start. Urządzenie automatycznie załaduje pojemnik do strefy mycia oraz rozładuje, po wykonaniu czynności myjący zaprogramowanych w urządzeniu.

Proces mycia:

Proces mycia głównego i płukania końcowego odbywa się w komorze mycia. Po umieszczeniu pojemnika wewnątrz myjki detergent dozowany jest automatycznie do zbiornika wody mycia zasadniczego. Dokładność, efektywność oraz wydajność pojemników gwarantuje zastosowanie w urządzeniu obrotowego zestawu dysz nierdzewnych myjących i płuczących, wskutek czego podczas procesu mycia pierścień myjący i płuczący obracają się wokół własnej osi. Dodatkowo w urządzeniu występuje system filtracji. Filtr szczelinowy obrotowy wybierający wszystkie zabrudzenia stałe powyżej 0,5 mm, oraz przelewowy zbierający zanieczyszczenia pływające unoszące się na powierzchni wody bezpośrednio do kanalizacji. Zamknięta konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo obsługujących podczas pracy urządzenia. Pulpit sterujący umożliwia zaprogramowanie indywidualne procesów
mycia i płukania, co ma znaczny wpływ na wydajność mycia oraz czystości mytych pojemników.

Konstrukcja:

Większość elementów urządzenia wykonana jest z masywnej stali nierdzewnej, a ich konstrukcja zapewnia bezpieczne użytkowanie oraz spełnia normy higieny produkcji spożywczej. Prosta i stabilna konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej zapewnia łatwą obsługę, utrzymanie w czystości i długotrwałą żywotność urządzenia. W naszych urządzeniach stosujemy sprawdzone podzespoły renomowanych firm.

Najważniejsze zalety konstrukcyjne:

Możliwość jednoosobowej obsługi
Konstrukcja ze stali kwasoodpornej – nierdzewnej
Zredukowane do minimum zużycie wody oraz środka myjącego
Pompa wodna o wysokiej wydajności
Komora myjąco – płucząca z filtrem szczelinowym obrotowym samoczyszczącym
Zamknięty obieg roztworu myjącego.
Możliwość regulacji wody używanej do płukania oraz czasu płukania
Pełna regulacja i kontrola czasu trwania procesu mycia
Funkcjonalna konstrukcja
Nowoczesny system sterujący na pulpicie DELTA
Licznik mytych pojemników zmianowy i główny.

 TYP:

MBB WZ, 30S, FO

L = długość: 4200 mm
B = szerokość: 2600 mm
H = wysokość: 2800 mm
Waga: 1020 kg
Napięcie zasilania: 3 x 400 V
Moc całkowita: 15 kW
Doprowadzenie wody: 1 ”
Odprowadzenie wody z myjki:  2 cal
Przyłącze pary: 1” DN 25 obieg zamknięty ciśnienie 4-6 bar
Wydajność pompy:

50 m3/h

Przyłącze sprężonego powietrza Ø8 mm 6-8 bar
Ilość dysz myjących: 25 szt. z stali nierdzewnej
Ilość dysz płuczących: 16 x 2,5l/min
Pojemność zbiornika: 680 l
Wentylacja

250 mm

MBB WZ – 30S, FO

Uśrednione zużycie wody i środków myjących zasadowych

z dodatkiem podchlorynu nie piennych

Przy Ph wody z sieci 7-7,5

OPIS Napełnienie

Zbiornika

1-cykl mycia 50-cykli 200-cykli Ogółem na 200 cykli
Zużycie wodą L 680 14 700 2800 3480 l
Zużycie środka

Myjącego 0,4%

2,7 l 0,056 l 2,8 l 11,2 l 13,9 l
Ilość pojemników Big-Box x 1 50 200 200 szt.