CZYSTA STRONA BIZNESU


Jesteś tutaj:Strona Główna / Myjki / Myjki - Chemaxpol

Zrywarka etykiet obrotowa  Typ. ZEO-1000S

  Jest specjalistycznym urządzeniem o przeznaczeniu do usuwania papierowych etykiet z wszystkich stron pojemnika z tworzywa sztucznego gabarytach 600x400x200 stosowanych w  działach przemysłu mięsnego oraz spożywczego o wydajności  400-1000 szt./h

Urządzenie  pracuje jako jednostka indywidualna wolnostojąca ,może również pracować jako część linii mycia z współpracy z myjką pojemników

                                                                                                                            

Przelotowa tunelowa dezynfekcja natryskowa Typ: PDN-160S jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do dezynfekcji natryskowej powierzchni zewnętrznej produktu przed bezpośrednim rozpakowaniem.

Wydajność urządzenia dla produktu od 160 - 400 szt./h w zależności od jego  powierzchni.

Załadunek produktu do maszyny odbywa się ręcznie lub automatycznie od strony strefy załadowczej. Dzięki temu może ona pracować w linii z ciągłym systemem transportowym. Po załadunku produktu na transporter roboczy przesuwany jest automatycznie wzdłuż sekcji natryskowej (środek alkoholowy) pod ciśnieniem z dysz.

Proces natrysku dezynfekanta w sekcji dezynfekcji odbywa się w obiegu zamkniętym i uzupełniany jest w miarę potrzeb, w sposób zalewowy, bezpośrednio do zbiornika głównego przez pracownika obsługi urządzenia.

Myjka komorowa Typ: AMCH-1 2 jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do mycia choinek (wieszak do transportu tuszki indyka), w sposób cykliczny po 12 szt. na cykl. Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej i materiałów sztucznych, osadzenia w posadzce, komorowa przelotowa. Do montażu w istniejącej linii do ich transportu w pozycji wiszącej. Wydajność urządzenia do 144 szt. /h w 12 cyklach mycia. Urządzenie w wersji standardowej pozwala na mycie choinek w proces mycia i płukanie od 2-4 min. w zależności od zabrudzenia oraz doboru i stężenia robaczego środka myjącego.

Myjka przelotowa tunelowa Typ: MFR-150S jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do mycia fileta z łososia, roztworem solnym 3%, stosowanym z zakładach przetwórstwa rybnego o:

  • wydajności do 1800 szt./h
  • wadze do 1,5 kg
  • układanym po 2 szt. do komory załadowczej.  

Po załadunku fileta na transporter roboczy, filet przesuwany jest automatycznie wzdłuż sekcji spłukiwania soli, znajdującej się na filecie roztworem solnym, w obiegu zamkniętym pod ciśnieniem.

Suszarka puszek (konserw) jest specjalistycznym urządzeniem o przeznaczeniu odmuchiwania zastoin wody z puszek przed zapakowaniem w opakowania zbiorcze, Wydajność urządzenia od 6000 do 9000 szt./h (w zależności od rodzaju opakowania).

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych